Woningbouw in Emmelhage

Om te kunnen blijven voorzien in de woningbehoefte in Emmeloord komen nieuwe particuliere bouwkavels en projectmatige woningen beschikbaar in Emmelhage. Het gaat hierbij om kavels in Fase 2B Noord en extra kavels aan de Theodoor Karel van Lohuizensingel in Fase 2A. Op deze laatste locatie, waar in principe een school voorzien was, komen nu bouwkavels…

Omleidingsroute aanleg rotonde

Nieuwe rotonde Espelerweg

Op 23 maart is gestart met de aanleg van de rotonde op de Espelerweg. Emmelhage fase 2 breidt verder uit. Daarom is het noodzakelijk een veilige aansluiting te maken op de Espelerweg bij de Nieuwlandenlaan. Tijdens het werk kan het autoverkeer er gewoon langs. Wel geldt een snelheidsbeperking van 30 km/uur. Half juli moet de…