Omleidingsroute aanleg rotonde

Op 23 maart is gestart met de aanleg van de rotonde op de Espelerweg. Emmelhage fase 2 breidt verder uit. Daarom is het noodzakelijk een veilige aansluiting te maken op de Espelerweg bij de Nieuwlandenlaan. Tijdens het werk kan het autoverkeer er gewoon langs. Wel geldt een snelheidsbeperking van 30 km/uur. Half juli moet de rotonde klaar zijn.

Afsluiting fietspad Espelerweg en ingang Nieuwlandenlaan
Een deel van het fietspad langs de Espelerweg sluiten we af. Dit is nodig omdat kabels en leidingen verlegd worden. Fietsers leiden we om door de wijk via Ameland en Hunsingo. Verkeer via de  Nieuwlandenlaan leiden we om via de Dr. W.M. Verhaarlaan.

Verkeershinder rotonde tot minimum beperkt
Af en toe wordt de rijbaan van de Espelerweg versmald. In de spitsperioden staan dan verkeersregelaars om de doorstroming te reguleren. Zodra de nutsbedrijven klaar zijn leggen we aan de Emmelhage-kant van de Espelerweg een bypass aan. Toegang tot Emmelhage fase II vanaf Espelerweg kan tijdelijk alleen vanaf de kant Banterweg (dus rechtsaf slaan de wijk in mag). De wijk uit kan ook alleen rechtsaf, dus richting Espel.